Centrum Kultury Błaszki

Rytmika

Godzina i miejsce zajęć

Centrum Kultury w Błaszkach

  • wtorek

 

Prowadzący - Marek Ludwicki

 

Opis zajęć

Rytmika na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym ma na celu  wspomaganie ogólnego rozwoju dzieci. Jej podstawowym zadaniem jest poprzez zabawę wprowadzić dzieci w świat muzyki. Służą temu ćwiczenia rytmiczne, słuchowe i improwizacyjne. Zabawy, piosenki i tańce rozwijają nie tylko słuch muzyczny ale również słuch fonemowy potrzebny dzieciom do nauki czytania i pisania. Wzbogaca się koordynacja ruchowa i wyobraźnia przestrzenna. Kontakt dziecka z muzyką ma ogromne znaczenie dla rozwoju spostrzegawczości, uwagi ,pamięci i sprawności operacji myślowych. Uczy koncentracji i skupienia uwagi. Rytmika jest też świetnym przygotowaniem do innych zajęć muzycznych (taniec, śpiew, gra na instrumentach). Ponadto występy dzieci uczą je pokonywania tremy i współdziałania, dają satysfakcję i radość.

Wymagania

Grupa młodsza: 4-5 latki, grupa starsza 6-7-8 latki.

Kontakt 602 495 740