Centrum Kultury Błaszki

Miejska Orkiestra Dęta

Godzina i miejsce zajęć:

Dawna łaźnia miejska (I piętro) - ul. Sulwińskiego 35

 • Poniedziałek: godz. 10.00 -18.00
 • Wtorek: godz. 10.00 -18.00
 • Środa: godz. 10.00 – 18.00
 • Czwartek: godz. 10.00 – 18.00
 • Piątek: godz. 12.00 -20.00

Prowadzący - Jan Jura

Opis zajęć

Orkiestra Dęta w CK Błaszkach zaprasza chętnych do nauki gry na instrumentach dętych i perkusyjnych. Oferujemy możliwość nauki gry na wybranym instrumentach:

 • klarnet
 • trąbka
 • kornet
 • lira marszowa
 • saksofon sopranowy, altowy, tenorowy
 • sakshorn barytonowy (baryton)
 • sakshorn tenorowy
 • sakshorn altowy (alt)
 • puzon
 • suzafon (bas)
 • werbel
 • wielki bęben
 • czynele (talerze)
 • zestaw perkusyjny
 • perkusjonalia (przeszkadzajki)

Zajęcia obejmują:

 • naukę gry na instrumencie
 • naukę czytania nut
 • przygotowanie do gry w orkiestrze
 • kształcenie słuchu z zasadami muzyki
 • zapoznanie z literaturą muzyczną na wybrane instrumenty

Celem Orkiestry jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb muzycznych, upowszechnianie muzyki, rozwój kultury, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

Osiągnięcia prowadzącego i/lub uczniów

 • Miejska Orkiestra Dęta aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i regionu, stanowiąc piękną oprawę muzyczną wszelkich uroczystości państwowych i kościelnych. 
 • Bierze udział w Przeglądzie Orkiestr Dętych powiatu sieradzkiego.
 • Jest również laureatem I miejsca na Sieradzkich Spotkaniach Kulturalnych.

Wymagania

Masz min. 9 lat, talent muzyczny i chęć przeżycia muzycznej przygody? Jeśli tak, to zapraszamy do Centrum Kultury w Błaszkach, na zajęcia Miejskiej Orkiestry Dętej.

Warunki uczestnictwa: słuch muzyczny, poczucie rytmu,

Przedział wiekowy: Grać może każdy, muzyka która łączy pokolenia

Kontakt - 695-926-070