Centrum Kultury Błaszki

Cennik wynajmu

Zgodnie z zarządzeniem nr 4/2015 Dyrektora Centrum Kultury w Błaszkach z dnia 1.10.2015 r. obowiązują następujące kwoty za wynajem Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Błaszkach:

  1. Wynajem Sali na szkolenia, narady, konferencje, prezentacje, spotkania okolicznościowe, itp. każdy program - 500,00 zł
  2. Wynajem Sali na spektakle teatralne, widowiska dla dzieci i młodzieży organizowane przez agencje artystyczne itp.  
    a)  pierwszy program  - 400,00 zł,
    b)  każdy następny w tym dniu - 300,00 zł.  
  3. Wynajem sali na zajęcia prowadzone w Centrum Kultury przez osoby prywatne  i firmy zewnętrzne. Każdy program od 200,00 zł do 500,00 zł (w zależności od ilości  prowadzonych zajęć w miesiącu).
  4. W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwałej współpracy, pomocy  i sponsoringu, wynajmu pracownikom, itp.) dyrektor może obniżyć ustaloną stawkę lub zwolnić z wnoszenia opłaty.