Centrum Kultury Błaszki

Wrzesień 2019

03.09.2019

Dożynki 2019

Uroczystości dożynkowe w Błaszkach rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego w...