Centrum Kultury Błaszki

Ruszyła akcja "Szlachetna Paczka"

26.11.2020

W mijającym roku cały świat w tym nasz kraj stanął w obliczu pandemii  Covid 19, która niemal całkowicie skumulowała na sobie naszą uwagę i przesłoniła inne istotne problemy z jakimi boryka się ludzkość. W tym trudnym czasie  nasza solidarność i relacje międzyludzkie zostały wystawione na ogromną próbę z której możemy wyjść zwycięsko jedynie wtedy, kiedy nasze serca i umysły i codzienna ludzka wrażliwość na potrzeby innych zwycięży ze strachem i obojętnością.  Walka z pandemią jest niezwykle ważna, jednak nie może przysłonić nam innych potrzeb i problemów z jakimi boryka się wiele rodzin w naszym kraju. „Szlachetna Paczka” jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Jest oparta na pracy z Darczyńcami i Wolontariuszami. To oni pomagają Rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają Rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc.

W ubiegłym roku Centrum Kultury w Błaszkach, którym mam zaszczyt kierować, wzięło udział w tej wspanialej akcji i udało nam się pomóc wielu rodzinom z Naszej Gminy pozostającym w potrzebie. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną i wynikające z niej ograniczenia tegoroczne zbiórki darów w ramach akcji „Szlachetna Paczka” została w znaczący sposób ograniczona. Nie wolno nam jednak zapomnieć o ludziach pozostających w potrzebie i wymagających naszej pomocy.

W związku z tym, także i w tym roku Centrum Kultury w Błaszkach weźmie udział w tym wyjątkowym przedsięwzięciu w sposób dostosowany do okoliczności ale nasz zapał i charyzma nie pozostaje mniejsza i wolontariusze z naszej gminy będą równie prężnie działać, niosąc pomoc potrzebującym rodzinom.

Nasze możliwości w związku z aktualną sytuacją są w znacznym stopniu ograniczone, jednak wierzymy że dzięki pomocy ludzi dobrej woli  będziemy mogli w równie skuteczny sposób dotrzeć z pomocą do potrzebujących. Jednak nie uczynimy tego bez pomocy ludzi dobrej woli, solidarnych i otwartych sercem na potrzeby drugiego człowieka. Zwracam się z prośbą do wszystkich pragnących czynić dobro w tym do Pana Burmistrza Błaszek – Piotra Świderskiego  oraz  Radnych Rady Miejskiej w Błaszkach o propagowanie naszych działań wśród Waszych bliskich oraz mieszkańców gminy Błaszki. To właśnie dzięki Państwa wspaniałej postawie i zaangażowaniu w ubiegłym roku udało nam się w krótkim czasie dotrzeć z pomocą do wielu potrzebujących. Jesteśmy przekonani, że i w tym roku Wasza pomoc będzie nieoceniona i ponownie razem uczynimy coś wyjątkowego dla innych. Niech wszystkie podziały i różnice poglądów jakie nas dzielą w nadchodzącym okresie świątecznym odejdą na dalszy plan a nasze serca wypełni chęć bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

Liczymy na wsparcie i zrozumienie w myśl przesłania „Szlachetnej Paczki”,że „pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata ale może zmienić świat dla jednej osoby”.

Tomasz Sobczyk

Dyrektor Centrum Kultury
w Błaszkach